EXO’s 2nd Mini Album – Overdose

EXO OVERDOSE

EXO’S 2ND MINI ALBUM – OVERDOSE

Comes with a poster.

Please state which version you prefer. (EXO-K/EXO-M)

$19.00 each